Services

ALWANIH, SH, SHI, MH

ADVOKAT / PENGACARA

PENGACARA PERKARA PIDANA

Penal & Criminal lawyer

“Geen straf zonder schuld “
tiada hukuman pidana tanpa kesalahan

PENGACARA PERKARA PIDANA
1. Terlapor, Tersangka, Terdakwa dan Terpidana
2. Pra Peradilan
3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
4. Penahanan
5. Penyelidik, Penyelidikan, Penyidik dan Penyidikan
6. Penuntutan Jaksa Penuntut Umum
7. Pledoi Sebagai Nota Pembelaan TERDAKWA
8. Putusan bebas, Putusan Lepas dan Putusan Pemidanaan
9. Pembebasan Bersyarat Terpidana